Šta je popis osnovnih sredstava?

Odnos prema osnovnim sredstvima ili inventaru unutar jedne firme, važna je činjenica kojoj se uglavnom posvećuje ozbiljna pažnja. Za stabilno poslovanje i nesmetano funkcionisanje procesa rada jednog subjekta, neretko je polazna osnova kvalitetno popisivanje osnovnih sredstava.

Ovakav postupak prolazi kroz svoje faze, i obavlja se bar jedanput godišnje. Cilj je da se utvrdi postojeće stanje, odnosno, uporedi knjigovodstveno i stvarno stanje vaših osnovnih sredstava. U zavisnosti od veličine subjekta u kome se vrši popis, proces može predstavljati i složenu višednevnu aktivnost koju čine različita definisanja polaznih lista podataka, spisak lica koja duže takva sredstva i sl. Jedan od koraka je i evidentiranje lokacije, radne celine ili prostora u kom se sredstvo nalazi. Sledi evidentiranje koje zapravo predstavlja očitavanje OZNAKE kojom je obeleženo osnovno sredstvo. Uređaj očitava sve bitne informacije o sredstvu i lokaciji. Ukoliko su očitane informacije potvrdne, sredstvo se može tretirati kao POPISANO. U daljim aktivnostima dobijeni podaci se zatim unose u centralnu bazu podataka.

Specijalizovanost u izradi nalepnica oslobađa vas suvišnih aktivnosti, odnosno, vaše angažovanje kod popisa može biti svedeno na minimum, izuzetno brzo, i krajnje funkcionalno.

Ukoliko su Vam potrebne bilo kakve dodatne informacije, karakteristike materijala, izbor rešenja i sl. stojimo na raspolaganju. Preporučićemo Vam najadekvatniju nalepnicu za obeležavanje osnovnih sredstava, koja će bez sumnje zadovoljiti vaše realne potrebe.

Za sva pitanja smo tu!